kas nors

kas nors
kas nórs pron. indef. K, , kas nõrs kai kas, vienas iš daugelio: Kas nõrs eikiatav tenai J. Duos ir jam kas nors J.Jabl. Pasukai vežimą, žiūrėk – ir kas nors iškrito iš jo . Tik ieškok, kame nors vis rasi J.Jabl. Išėjau iš trobos, nusprendęs žūtbūt surasti ką nors gyvą A.Vencl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kas nors — kas nórs įv. Gal kas nórs rãdote màno ãkinius? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kas norint — pron. indef.; N žr. kas nors: Gal kas norint ateis DŽ. Veizėjo, be nėra kas norint venterė[je] S.Dauk. Kas norint gausma kojas pastatyti J.Jabl(Žem). Kas norint ... nužeminsis kaip tasai vaikelis DP517 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas norintais — pron. indef., kas nõrintais žr. kas nors: Gal kas nõrintais ateis par šventes Als. Išvirk ko norintais (nõrintais) pietams Als. Ką nõrintais ans sugalvos Lkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas kalviek — ×kas kalviek (plg. l. ktokolwiek, cokolwiek) pron. indef. kai kas, kas nors: Dirbk ką kalviek negulinėjęs! Ktk. Vis kuo kalviek perskelsiu Ktk. Žėdnukart ką kalviek duodavo ubagui BM79 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas nons — (dial.) pron. indef. Rm kas nors: Jeigu dešinę akį traukia, tai mirs kas nons iš namiškių Grk. Duok man ką nons! Pc …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas nor — pron. indef. SD121, N žr. kas nors: Vaikus vis kas nor priglaus Drsk. Duok ką nor užvalgyt Drsk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas norįs — pron. indef. SD31 žr. kas nors: Vėl galėčiau kame norįs išgirsti varpą I. Ūmai kas norįs tą išgąsčio pilną žodį „ugnis!“ sušuko LC1883,4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas — 1 kàs (ka f. S.Dauk, N) pron.; gen. kõ, kienõ, kiẽn, kenõ, keñ, kanõ; dat. kam, kãmui; acc. ką̃ (dial. kañ), kai, kaũ, kuà; instr. kuõ, kuõmi (kuõm), kuõj; loc. kamè, kamin, kam̃pi, kamp, kanà, kañ, kienùmp, kopì, kõp, kuop I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas kuris — pron. indef. KoG71 kuris nors …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nors — 1 nors conj. 1. nepaisant to, kad...; kad ir (jungiant šalutinius nuolaidos aplinkybės sakinius arba priešpriešinio sujungimo vienarūšes sakinio dalis): Nors mes jį kvietėm, tačiau neatėjo J.Jabl. Nors retai sėjom, bet tankiai dygo DvD300.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”